Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a Jajcica webáruház használatának feltételeit az alábbiak szerint: A vásárlás kizárólag jelen ÁSZF elfogadásával jöhet létre. Jelen dokumentum alapján megkötött szerződések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, későbbiekben nem kereshetők vissza, nem minősülnek írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródnak, magatartási kódexre nem utalnak, ugyanakkor vállalkozó magára nézve teljes mértékben kötelezőnek és betartandónak tekinti a 2008. évi XLVII. törvényt a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen magatartás tilalmáról. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: www.jajcica.hu

1. Üzemeltetői adatok:

 • Név: Jajcica Kft.
 • Székhelye / levelezési címe: 1063 Budapest, Szondi utca 58.
 • Telefon: +36 1 321 2081
 • E-mail cím: info@jajcica.hu
 • Adószám: 27994922-2-42

A szolgáltató a jelen általános szerződési feltételekben a továbbiakban: üzemeltető.

2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A szerződés tárgya a Szolgáltató által üzemeltetett http://www.jajcica.hu internetes áruházban található valamennyi termék (a továbbiakban: Termék). A weboldalon a mindenkori készletünknek megfelelő termékeket tüntetjük fel. Figyelmeztetés: A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben csak illusztrációként szerepelnek.

3. Rendelési információk

A megjelenített termékek a webáruházon keresztül online valamint a Szondi utcai üzletünkben személyesen vásárolhatók meg illetve kérhető kiszállítással szerződött futárcégünkön keresztül. A termékek kiszállítása minden esetben díjmentes. Amennyiben az üzemeltető hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy az üzemeltető nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A Webáruházunkban termékkategóriák szerint böngészhet a megvásárolható termékek, szolgáltatások között. A felsorolt termékek mellett megtekintheti egy-egy termék rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül. Ha bővebb információt szeretne kapni a termékről, akkor kattintson a termék képére vagy nevére. Ekkor a termék oldalára jut el, ahol a termékről részletesebb tájékoztatást kaphat. Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy az üzemeltetői adatok között rögzített telefonszámon, vagy e-mail címen szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az üzemeltetővel. Felhívjuk a figyelmet, hogy a weboldalon értékesített termékek használt termékek. Az eladásra kínált termékek nem minden esetben egyeznek a valódi megjelenéssel, mert az függ a fénykép és színek tekintetében a használt webböngésző és monitor beállításától. Amennyiben egyfajta termékből több is van készleten, úgy nincs garantálva, hogy azok teljes mértékben azonosak egymással, kicsi, nem feltűnő eltérés lehet két azonos termék között. Emiatt a webshopban szereplő fotón látható termék kismértékben, nem lényeges módon eltérhet a megrendelés teljesítése során az Ön részére megküldésre kerülő terméktől. Kérjük, hogy megrendelését ennek figyelembevételével küldje meg a részünkre. A kismértékű eltérések nem jelentik a Szolgáltató nem szerződésszerű teljesítését, emiatt szavatossági igényt, vagy a szerződésszegés jogkövetkezményeit érvényesíteni nem lehet. A Szolgáltató a termékek értékesítésére vonatkozó ajánlatához addig van kötve, amíg egy adott termék fellelhető a webshopban, a weboldalon elérhető. A termékek fotóit a vonatkozó megrendelések kézhezvételét követően levesszük a honlapról. A honlapon meg nem található termékre megrendelést nem lehet leadni.

4. A rendelés menete

A megrendeléshez nem kötelező az oldalon regisztrálni, de fontos, hogy a vásárlás során pontos számlázási és szállítási adatokat adjon meg a vásárló.

A terméket a vásárlás során a kosárba kell helyezni, megjelölni a darabszámot, és bizonyos termékeknél a méretet is ki kell választani. A Kosárba helyezés után az oldal átirányít a vásárlási felületre, ahol fel kell tüntetni a kért adatokat, ki kell választani a szállítási és fizetési módot. A vásárlás végén visszaigazoló e-mailt küldünk a vásárlásról.

5. A megrendelések feldolgozása

A megrendelés kézhezvételét 1 munkanapon belül e-mailben visszaigazoljuk a megrendelésben feltüntetett email címre küldött elektronikus levélben. Amennyiben rosszul töltötte ki a megrendelést és nem helyesen adta meg email címét, úgy a megrendelését sem visszaigazolni, sem teljesíteni nem tudjuk. A megrendelés nem helyes kitöltéséből eredő kényelmetlenségekért, károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 1 munkanapon belül nem érkezik meg a vevőhöz, a vevő mentes az ajánlati kötöttség alól. A visszaigazolás kizárólag a megrendelés kézhezvételét és nem annak elfogadását, vagyis nem a szerződés felek közötti létrejöttét bizonyítja. A megrendelt termékek értékesítésére vonatkozó szerződés a felek között akkor jön létre, amikor a szolgáltató e-mailben tájékoztatja a vevőt a teljesítésről, azaz a termékek postára adásáról. Amennyiben a megrendelést valamilyen elháríthatatlan ok miatt nem tudjuk a jelen ászf szerinti feltételekkel teljesíteni, úgy erről, a megrendelés visszaigazolását követően a lehető leghamarabb emailben értesítjük. Az elfogadott megrendelés teljesítési határideje, a visszaigazolástól számítva 5 munkanap.

6. A megrendelt termék ellenértékének és a házhoz szállítás díjának fizetésének módja

A kiválasztott termék(ek) mellett feltüntetett ár(ak) forintban értendők. A kiválasztott termék(ek) mellett feltüntetett ár(ak) bruttó árak, a szállítási költséget tartalmazzák. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

A vételár kiegyenlítésére az alábbi fizetési módokon van lehetőség:

 • Bankkártyás fizetés (Barionon keresztül)
 • Utánvét
 • Készpénzben (személyes átvétel során)

A termékek árán kívül nem kell szállítási díjat fizetnie a vevőnek. A termék ára magában foglalja a csomagolást és a szállítási költséget. A szolgáltató Magyarország területén belül szerződött futárcégen keresztül juttatja el a termékeket. A szolgáltató a futárnak átadás határidejéért vállal felelősséget. A futárnak adást követően a futárcég a saját üzletszabályzata szerinti határidőn belül szállítja ki a küldeményt, ezért a szolgáltató felelősséget nem vállal.

A megrendelt termékek árát tartalmazó számlát a szolgáltató a termékekkel együtt küldi meg a vevő részére.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

7. Szállítási határidő

Vásárlást követően a megrendelt termékeket 2 munkanapon belül adjuk át a futárnak. A megrendelt termékeket a termékek sértetlenségét megőrző csomagolásban adjuk postára.

8. Szállítással kapcsolatos információk

A küldemény elveszését, részleges elveszését, megsérülését, vagy megsemmisülését a kézbesítéskor, a kézbesítési okiraton azonnal jeleznie kell. Ennek elmulasztása jogvesztéssel jár. Kézbesítési okirat hiányában, a küldeményre vonatkozó egyéb okirattal a szerződött futár cég felé jogvesztő határidőn belül – vagyis a kézbesítési naptól számított 3 napon belül – a kárt azonnal jeleznie kell.

9. Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak. A fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású terméket. Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt az üzemeltetővel egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben). Az üzemeltető az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a fogyasztó felé. A fogyasztó elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül az üzemeltetőnek visszaküldeni. A visszaküldés költsége a fogyasztót terheli. Elállás esetén a vevő köteles a termékek biztonságát, sérülésmentességét megfelelően biztosító csomagolásban (legalább olyan csomagolásba, amelyben az ő részére kézbesítve lett) ajánlott küldeményként visszaküldeni a szolgáltató részére a kérdéses termékeket. A visszaküldés költségeit a vevő viseli. Elállás esetén a vevő a termékkel együtt a vonatkozó számlát is köteles a szolgáltató részére visszaküldeni. Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles az üzemeltető a fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni. Ez alól kivétel, ha a fogyasztó olyan fuvarozási módot választott, amely többletköltséggel jár, és amely a szokásos fuvarozástól eltérő. A szolgáltatónak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kapta, vagy amíg a fogyasztó hitelt érdemlő igazolását a termék visszaküldéséről nem kapta meg. A két időpont közötti eltérés esetén az üzemeltető a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye. Üzemeltető követelheti a fogyasztótól a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Ezért kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a fogyasztót terhelik. A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt).

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog:

 • olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgásoktól, ingadozásoktól függ.
 • olyan termék esetében, amelyet kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került beszerzésre.

10. Szavatosság

A szolgáltatott termék hibája esetén az üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igény érvényesítésének van helye a Ptk. 6:159-167 :§ i szerint. Szavatosság amennyiben a webshopban megvásárolt termék már a vásárláskor hibás volt, és ez a hiba a vásárlást követően derül ki, úgy a szolgáltató köteles a vevő szavatossági igényét teljesíteni. A Szolgáltató csak akkor köteles a szavatossági igényt teljesíteni, ha a termék már a vásárláskor is hibás volt. Ha a hiba a termék vásárlását követő 1 hónapon belül jelentkezik, akkor vélelmezni kell, hogy a hiba már a vásárláskor is fennállt, kivéve, ha a szolgáltató az ellenkezőjét bizonyítani tudja. Amennyiben a hiba a vásárlást követő 1 hónapon túl jelentkezik, úgy a vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a vásárláskor is fennállt. Szolgáltató csak ebben az esetben köteles a szavatossági igényt teljesíteni. A szavatossági igényre és annak teljesítésére egyebekben a Polgári törvénykönyvnek a hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók. (Ennek összefoglalóját megtalálják a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján – http://www.nfh.hu/magyar/hasznos/szavatossag). Amennyiben a termék vásárlásától számítva 1 hónap eltelt, úgy a vevő köteles bizonyítani, hogy a termék már a vásárláskor hibás volt. Abban az esetben, ha a vevő ezt nem tudja bizonyítani, úgy a szolgáltató nem köteles a szavatossági igényt érvényesíteni. Amennyiben a termék meghibásodásával együtt a termék bármely elvész, úgy a vásárlástól számított 1 hónapon belül a szolgáltató vállalja, hogy kicseréli a terméket annak ellenére, hogy a termék egy része hiányzik. Szolgáltató nem köteles a kicserélésre, amennyiben visszaküldött termék állapota alapján egyértelműen igazolható, hogy a termék a nem rendeltetésszerű használat miatt lett hibás. Amennyiben viszont ugyanezen meghibásodás a termék vásárlását követő 1 hónapon túl jelentkezik, úgy a szolgáltató csak akkor köteles a terméket kicserélni, ha a vevő a termék egy részének hiányában is igazolni tudja, hogy a termék már a vásárláskor is hibás volt. Amennyiben a megküldött termékre vonatkozóan a szolgáltató nem tartozik szavatossággal a fent leírtak alapján, úgy erről a vevőt tájékoztatja és a terméket a vevő költségére postázza vissza a vevőnek. Egyebekben, a jogos szavatossági igény teljesítésének költségei a szolgáltatót terhelik.

11. Panaszok intézése

Az üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, az üzemeltető adatai között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell, hogy adjon. Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. Az üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

12. Adatkezelés

A webáruház üzemeltetője, a vásárlási folyamat során megadott személyes ügyféladatokat a mindenkori hatályos jogszabályi előírásokat megtartva, bizalmasan kezeli, és azt harmadik fél részére, csak az Ügyfél kifejezett felhatalmazása esetén adja ki. Ez alól kivétel, a szerződés teljesítéséhez szükséges harmadik fél bevonása (pl. futárszolgálat). Felek a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkezéseit tartják irányadónak.

Az üzemeltető a felhasználók adatait kizárólag a vásárlás teljesítése céljából kéri be, és tárolja. Egyéb módon azokról nyilvántartást nem vezet.

A felhasználó hozzájárul, hogy adatait az üzemeltető a fent megjelölt cél érdekében kezelje, tárolja.

A webáruház tulajdonos harmadik féllel nem osztja meg a jelen webhelyen keresztül önkéntesen megadott személyes információkat az adat tulajdonosának az engedélye nélkül. Kivételt képeznek ez alól a mindenkori jogi szabályozásból fakadó kötelező adatszolgáltatások (kormányzati hatóságoknak, idézésnek, bírósági végzésnek megfelelő kötelezettség, stb. esetén).

A felhasználó az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, tájékoztatást kérhet az adatkezelésről.

A felhasználó a rendelési folyamat során köteles valós adatokat megadni. Ennek célja, hogy az esetlegesen előforduló logisztikai, szállítási problémák esetén az üzemeltető, webáruház tulajdonos egyeztetés céljából fel tudja venni a kapcsolatot az ügyféllel. Hibás, nem valós vagy hiányzó adatok esetén az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a rendelést törölje.

A felhasználók a honlapon megadott saját adataikat bármikor megtekinthetik, módosíthatják, vagy kérhetik annak törlését.

A megadott személyes adatokat kizárólag a rendelések teljesítése céljából tároljuk, és a vásárlók kérésére azokat azonnal töröljük.

A webáruház nem tárol adatokat a fizetéshez használt bankkártyáról. Az adatok törlését a vásárló bármikor kérheti az info@jajcica.hu e-mail címen, aminek 3 munkanapon belül eleget teszünk minden esetben és a sikeres törlésről a vásárlót e-mailben értesítjük.

13. Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Jelen üzletszabályzatban nem említett kérdésekben a következő jogszabályok rendelkezési az irányadóak:

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 210/2009. (IX.29) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
 • 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

Mellékletek:

 1. Adatvédelmi tájékoztató
 2. Elállási nyilatkozatminta